Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Bài tập 2.8: Một cụ già đã hơn 100 tuổi, khi hỏi về tuổi của mình cụ cho biết:

 "Nếu thêm ngày sinh của tôi vào tổng các bình phương các chữ số tuổi tôi thì được kết quả chính là tuổi của tôi". Em hãy viết chương trình để tìm ra tuổi cụ già.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét